De Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.
De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.
Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de opleiding tot mondhygiënist (HBO opleiding)

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie ( het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen en tandvleesaandoeningen.
Daarnaast voert de mondhygiënist ook
curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.