Algemene informatie

Eerste afspraak

Een afspraak kunt u telefonisch maken onder het nummer 06-50126499


Een afspraak wijzigen of annuleren

De druk op de gezondheidszorg, waaronder de parodontologie, is sterk toegenomen waardoor vaak lange wachttijden ontstaan. We benutten alle mogelijkheden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland. Daarom is het absoluut noodzakelijk om, in uw belang en dat van andere patiënten, de beschikbare behandeltijd zo goed mogelijk te benutten.

Daarom is het noodzakelijk dat als u een afspraak wilt wijzigen of annuleren dit 24 uur vooraf gebeurt. Alleen dan zijn we nog in de gelegenheid een andere patiënt in te plannen.


Als u een afspraak wilt wijzigen of annuleren kan dit telefonisch of via de email.

Tips

Voorkom onnodige kosten

Wanneer een afspraak niet 24 uur vooraf is geannuleerd behoud ik mij het recht voor de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.

Een gezond gebit van levensbelang

Een gezond gebit is voor iedereen van groot belang. Voor diabetespatiënten, zwangere vrouwen en mensen met een (verhoogd) risico op hart- en vaatziekten soms zelfs van levensbelang.

Worden de kosten vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren.

Rapportage aan de tandarts

Uw tandarts wordt gedurende uw behandeling door mij op de hoogte gehouden door middel van een rapportage. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan wordt u verzocht dit tijdens uw bezoek aan mij kenbaar te maken.